יום ג', ו’ בתמוז תשע”ח
את חודש טבת ציינו בבית הספר בטקס חגיגי ע"י כיתה ג'1 בהובלת המורה כרמית שטרית

התלמידים ציינו בטקס את חשיבות השמירה על הערך, התנהגויות הנגזרות מהערך וסיטואציות שמזמנות עיסוק בערך.