יום ג', ו’ בתמוז תשע”ח
שבוע השפה העבריתצוין בבית הספר בחגיגות סביב מילים וסיפורים בעברית

במהלך השבוע למדו התלמידים שיעורים חוויתיים ומגוונים המותאמים לשכבות הגיל.בשכבות הצעירות עסקו התלמידים בנושא חורף, הםקראו סיפורים, כתבו מילים חדשות, חרוזים וטקסטים בנשא החורף ובנוסףלמדו מילים חדשות בעברית.בשכבות הגבוהות נהנו התלמידים מקריאת סיפורים מותאמי גיל ובפעילויות מגוונות בעקבות הסיפורים.בנוסף, בכל השכבות נפגשו התלמידים עם סופרים.