יום ג', ו’ בתמוז תשע”ח
ביוזמת תלמידי כיתה ו'1 בבית הספר עסקו תלמידי הכיתה בחונכות בנושא מבשרי הסתיו עם תלמידי כיתות א'

התלמידים הכינו מצגת, הקרינו סרטון ולימדו אתתלמידי כיתה א' את מבשרי הסתיולאחר מכן הם עסקו בפעילות יצירתית בנושא בשיתוף פעולה מיוחד!