יום ג', ו’ בתמוז תשע”ח
במסגרת שבוע הזה"ב הלאומי עסקו כללתלמידי בית הספר בחשיבות השמירה על כללי הזה"ב

התלמידים שיחקו, יצרו ועסקו במעגלי שיחתרגלו את כללי החצייה הבטוחה,לימדו שיעורי חונכות בנושא,ביקרו בתערוכה, שרו ושוחחו בהנאה!שבוע הזה"ב