יום ג', ו’ בתמוז תשע”ח
תלמידי בית הספר משחקים באתר "עשר אצבעות" מתרגלים נושאים לימודיים וצוברים כוכבים באליפות המתמטיקה

צפו בתמונות:תמונות