יום ג', ו’ בתמוז תשע”ח
תלמידי בית הספר שנתפסים קוראים בהפסקות מקבלים תעודת הערכה ועידוד על כך שקוראים מתוך אהבת קריאה מיוחדתיישר כוח!

הכנסו לקישור וצפו בהםנתפסת קורא