יום ג', ו’ בתמוז תשע”ח
בית הספר זכה זו השנה השלישית ברציפות בפרס על עשייה חינוכית ערכית