יום ה', ו’ בניסן תשע”ח
בית הספר זכה זו השנה השלישית ברציפות בפרס על עשייה חינוכית ערכית