יום ג', ו’ בתמוז תשע”ח
בחודש חשוון נתמקד בשיעורי החינוך במעורבות חברתית ובחלוקת תפקיד לכל תלמיד.

בכל הכיתות בבית הספר חולקו התלמידים לוועדות, קבלו תפקידים הייחודיים לחוזקות שלהם ותרגלו התנהגויות הנגזרות מהערך.בנוסף, נערכו בחירות מתוקשבות למועצת התלמידים, טקס המדגיש את הערך ופעילויות שגרירים.