יום ג', ט’ באייר תשע”ח

כללי תקנון בית הספר ודרכי אכיפתם הכלל האכיפה על התלמיד לנהוג בכבוד הדדי ובסובלנות לדעות האחר. על התלמיד להתחשב בזולת ולגלות סבלנות. על התלמיד להשתמש בסגנון דיבור מכובד ומכבד. אין לנהוג באלימות מילולית או פיזית, לרבות מגע בזולת ללא רשותו, הצקות ומעשי בריונות. אין להביא כלי משחית לבית הספר. תלמיד שיפר את הנהלים: - עצירת האירוע. - קיום שיחת בירור עם התלמידים המעורבים. - יידוע מחנכת הכיתה, רכזת השכבה ומנהלת ביה"ס. - יידוע ההורים. - תיעוד האירוע ודיווח בתיק האישי. - השעיה פנימית לכיתה מקבילה + חדר "פסק זמן" בהפסקה. לשיקול דעת הצוות החינוכי: - הורדת ציון התנהגות בתעודה. - השעיה מבית הספר. לאחר חזרת התלמיד/ה מהשעיה- שיחה של התלמיד/ה והוריו/ה עם הנהלת ביה"ס. - דיווח לפיקוח. - העברה לכיתה מקבילה באופן קבוע על פי החלטת הצוות החינוכי. במקרי אלימות חוזרים ונשנים או במקרים חמורים: דיווח לפיקוח ולגורמי אכיפת החוק. כיבוד וקבלת סמכות מורית: על התלמיד לנהוג בכבוד כלפי הצוות החינוכי. על התלמיד להישמע להוראות הצוות החינוכי גם אם ההוראות ניתנות על ידי מורה שאינו מלמד אותו באופן ישיר, ובכלל זה מורה תורן ומורה ממלא מקום. תלמיד שיפר את הנהלים: - השעיה פנימית לכיתה מקבילה למשך שעה, או השעיה למחרת בסוף יום הלימודים (בהתאם לתכנית ההתנהגות) - שיחה עם התלמיד. - יידוע מחנכת הכיתה, רכזת השכבה ומנהלת ביה"ס. - יידוע ההורים. - תיעוד האירוע ודיווח בתיק האישי. בהתאם לחומרת המקרה ייבחן המשך טיפול. במקרים חוזרים ונשנים : · השעיית התלמיד מביה"ס · הזמנת התלמיד והוריו לשיחה עם המנהלת. · הורדת ציון בתעודה בסעיף "התנהגות". הפסקות: - בזמן ההפסקה על התלמיד להימצא בחצר ביה"ס. אין לשהות בכיתה / במבואה. - מותר משחק בכדור ספוג בלבד. המשחר מותר אך ורק בהפסקות. אין לשחק לפני תחילת הלימודים, או אחרי הלימודים. - יש ללכת בצורה בטוחה. אין לרוץ במבואות. - חל איסור לשחק במשחקים "עונתיים" / תחרותיים. - אין לאכול בזמן ההפסקה. תלמיד שיפר את הנהלים: - חדר "פסק זמן" בהפסקה. בהתאם לחומרת המקרה ייבחן המשך טיפול. · בימים גשומים – תתאפשר שהייה בכיתה בהשגחת המורה כללי התנהגות בשירותים יש לשמור על פרטיות בחדרי השירותים. · אין להיכנסלשירותי המין השני · אין להיכנס עם אדם נוסף לתוך תא השירותים. · חל איסור על הצצה לתוך תאי השירותים. · יש לסגור את דלת תא השירותים. · יש להיכנס לתא השירותים רק לאחר דפיקה /ווידוא שהתא פנוי. · יש לשמור על הניקיון בחדר השירותים. תלמיד שיפר את הנהלים: - שליחה מיידית לבירור על ידי היועצת / חבר הנהלה. - השעייה פנימית או חיצונית בהתאם לחומרת המקרה, והמשך טיפול על פי החלטת הצוות החינוכי. במקרים חוזרים ו/או במקרה של ארוע חמור: · הזמנת התלמיד/ה והוריו/ה לשיחה עם מנהלת ויועצת ביה"ס. · הורדת ציון בתעודה בסעיף "התנהגות" והערה כי התלמיד היה מעורב באירוע אלימות חמור. תלבושת והופעה חיצונית הופעה בתלבושת ביה"ס הינה חובה החל מהיום הראשון ללימודים ועד היום האחרון, ובכל פעילות המתקיימת בשעות הלימודים הן בביה"ס והן מחוצה לו. תלבושת ביה"ס הינה חולצת T חלקה, בכל הצבעים, עליה מודפס סמל ביה"ס, מכנסיים או חצאית שאורכם מהברך ומטה. חל איסור להגיע בחולצת בטן או בגופייה. לטקסים יש להגיע בחולצת בי"ס לבנה. תלבושת חורף: סמל ביה"ס מוטבע על חולצה/סווצ'ר חלק, או סווצ'ר חלק עם רוכסן. מתחת לסווצ'ר יש ללבוש חולצת תלבושת עם סמל. הנעלה: נעליים/סנדלים סגורים בקרסול. אין להופיע בכפכפים, נעליים עם גלגלים, עקבים. חינוך גופני: לשיעורי חנ"ג יש להגיע בתלבושת בי"ס, מכנסי ספורט, נעלי ספורט וכובע. השימוש באיפור אסור. במהלך השיעורים אין לשבת עם כובע. תכשיטים: מותר לענוד עגילים צמודים בלבד. חל איסור על פירסינג. שיער: אין להגיע בשיער צבוע לביה"ס. תלמיד שיפר את הנהלים: - התלמיד לא יורשה להיכנס לכיתה בהופעה שאינה תואמת את הכללים. - דיווח להורים: על הורי הילד להגיע לבית הספר ולהביא לו את הדרוש. במקרים חוזרים: - ההורים יוזמנו לשיחה עם מנהלת ביה"ס ותירשם הערה בתעודה. שימוש בטכנולוגיה בשטח ביה"ס: - השימוש בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון נייד בשטח ביה"ס אסור. - ככלל, יש להשאיר את המכשיר בתיק כשהוא במצב סגור וכבוי. - אין לצלם אדם שלא בידיעתו ולא בהסכמתו. * בית הספר לא יהיה אחראי לנזק שייגרם למכשיר או לגניבה. האחריות על המכשיר היא של התלמיד והוריו. תלמיד שיפר את הנהלים: - אזהרה מילולית - שיחת בירור - הערה בתיק האישי - יידוע הורים במקרים של שימוש חוזר בטלפון: - הפקדת המכשיר במזכירות ביה"ס. החזרת המכשיר תיעשה בסוף יום הלימודים. - הורדת ציון בהתנהגות פגיעה מקוונת: פגיעה מילולית, הפצת שמועה חד פעמית באמצעים דיגיטליים - עצירת הפגיעה - שיחת בירור עם התלמידים המעורבים - יידוע ההורים של הפוגע והנפגע - תיעוד האירוע והטיפול בו פעולות לשיקול דעת הצוות החינוכי: - המשך טיפול בתלמידים המעורבים בהתאם לצורך ולחומרת האירוע – - ביטוי בתעודה בסעיף "התנהגות" – - השעיה ל-2-1 ימים - דיווח לפיקוח פגיעה באמצעים דיגיטליים: חרם מתמשך, הפצת תכנים פרטיים מביכים ומבזים, לרבות צילומים או הקלטות, איום ואיום בהפצה. - פגיעה באמצעים דיגיטליים על רקע מיני: פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום. - פגיעה מקוונת של תלמיד בעובד הוראה - עצירת הפגיעה - תיעוד האירוע - יידוע הורי התלמידים המעורבים - דיווח לפיקוח. - השעייה ל – 2-4 ימים - דיווח למשטרה/ לרווחה על פי שיקול דעת הצוות החינוכי - הורדת ציון בהתנהגות בתעודה שמירה על טוהר הבחינות: חובה על התלמיד לשמור על כל התקנות וההנחיות הנוגעות להקפדה על טוהר הבחינות. - יש לשמור על שקט מוחלט בזמן בחינה. - במהלך הבחינה יימצאו על השולחן רק כלי כתיבה. - בירור האירוע עם התלמיד. - הפחתת נקודות מהבחינה / פסילת הבחינה ללא מתן אפשרות למבחן חוזר, בהתאם להחלטת הצוות החינוכי. - חשד להעתקה ייפגע בציון בהתנהגות ויבוא לידי ביטוי בתעודה. התנהגות והשתתפות בטקסים ובפעילויות בית ספריות: ההשתתפות בטקסים ובפעילויות פנים וחוץ- בית-ספריות (הצגות, טיולים וכד') היא חלק מתכנית החובה של בית הספר - הנוכחות וכללי ההתנהגות בכל פעילויות בית הספר מחייבים, ועל התלמיד להקפיד עליהם הקפדה יתרה - קיום שיחה עם התלמיד ואזהרה בעל-פה - יידוע ההורים - תיעוד בתיק האישי - דרישה להתנצלות ולעשייה מתקנת (למשל, סיוע בהכנת הטקס הבא) - קיום שיחה עם ההורים - דרישה לביצוע מטלה הקשורה לנושא - במקרים חוזרים - ביטוי בתעודה בסעיף ההתנהגות או הנוכחות, לפי העניין - במקרה של התנהגות לא נאותה בטיולים: א. התניית השתתפות בסיור/בטיול עתידי בליווי מבוגר. ב. מניעת השתתפות בטיול או בסיור עתידיים באותה שנת לימודים כללים והתנהגות בזמן שיעור - התלמיד יימצא בכיתה בזמן הצלצול, וייצא מהכיתה רק בתום השיעור. - עם כניסת המורה, יקבלו התלמיד בעמידה כשהציוד הלימודי מוכן על השולחן. - במהלך השיעור יש להקפיד על התנהגות נאותה, להישמע להוראות המורה. אין לקום במהלך השיעור. - יש לשבת בצורה נאותה על הכסא. - יש ללמוד בשקט ובהקשבה ולבצע את המטלות הנדרשות. - אין להתפרץ לדברי המורה, החברים בכיתה ולדבר רק במתן זכות דיבור. - אין ללעוס מסטיק בזמן שיעור. - אין לצאת מהכיתה בזמן שיעור אלא באישור המורה. אין לשוטט. - אין לצאת מהכיתה כדי לשתות. יש להביא בקבוק מים מהבית ולשתות רק בתחילת השיעור, לפני הגעת המורה. - אזהרה מילולית - דיווח בתיק האישי - תגובה משמעתית בהתאם לתכנית ההתנהגות הבי"ס: - לאחר 3 הפרות כללים בשיעור התלמיד ישהה בחדר פסק זמן בהפסקה. לאחר שני מקרים של מניעת הפסקה – שיחת אזהרה עם מחנכת הכיתה+ יידוע ההורים בכתב לאחר שלושה מקרים של מניעת הפסקה – השעיית סוף יום+ יידוע ההורים בכתב. לאחר ארבעה מקרים של מניעת הפסקה- הזמנת הורי התלמיד לשיחה עם הנהלת בי"ס. מעל ארבעה מקרים של מניעת הפסקה , השעיה פנימית ובמידת הצורך השעיה חיצונית. - הורדת ציון בהתנהגות שוטטות: - קיום שיחת בירור עם התלמיד - דיווח בכתב להורי התלמיד - קביעת מטלה חינוכית - הזמנת התלמיד והוריו לשיחה עם הנהלת ביה"ס - דיווח לפיקוח, לרשות העירונית ולקב"ס במקרים חוזרים ונשנים – ייבחן המשך טיפול. יש להגיע לכל שיעור עם הציוד המתאים ועם שיעורי הבית. · פעמים 1-2- תיעוד בקלסר, שיחת ברור ואזהרה בע"פ. · פעם 3- תיעוד בקלסר, שיחת הבהרה ע"י המורה ויידוע ההורים בכתב. · פעם 4 – תיעוד בקלסר, הזמנת ההורים לשיחה עם מחנכת הכיתה. · במקרים חוזרים של אי הכנת שיעורי בית – מניעת הפסקה ודרישה להשלמת החומר הלימודי. נוכחות ועמידה בזמנים יש להגיע לביה"ס בזמן ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד בצלצול. תלמיד רשאי לעזוב את שטח ביה"ס רק באישור בכתב של הוריו וצוות ביה"ס. (עד השעה 12:45 לא תתאפשר יציאה משטח ביה"ס ללא ליווי הורים). יש להגיע בזמן לכל השיעורים. · על איחור בוקר: רישום במזכירות · על איחור לשיעור במהלך יום הלימודים: רישום במזכירות · על עזיבת ביה"ס ללא אישור –השעיה. בכל מקרה – דיווח בתיק האישי. במקרים חוזרים ונשנים – דיווח לפיקוח, לרשות העירונית ולקצין ביקור סדיר. לידיעתכם: לאחר היעדרות עד 4 ימים – נדרש אישור מההורים. לאחר היעדרות מעל 5 ימים – נדרש אישור מהרופא. חופשות משפחתיות על חשבון הלימודים, אסורות עפ"י חוזר מנכ"ל. כל יציאה תדווח ע"י ההורים במכתב למנהלת ביה"ס. אחריות הספק החומר הלימודי באחריות התלמיד שמירה על סביבת וחזות ביה"ס: - יש להקפיד על סביבת למידה נקייה ומסודרת במהלך הפעילות בביה"ס ולטפח את חזותו. - יש לשמור על רכוש בית הספר וסביבתו. חל איסור על גרפיטי. - יש לשמור על רכוש הזולת. אין לגעת בציוד הזולת בלי רשותו. - קיום שיחת בירור עם התלמיד - יידוע ההורים - עשייה מתקנת של התלמיד בתחום הרכוש והסביבה - במקרים חוזרים, ביטוי בתעודה בסעיף התנהגות - במידה ותיקון הנזק כרוך בתשלום, הורי התלמיד ישלמו את עלות הנזק. תכנית התנהגות בית ספריתיעדי התוכנית ההתנהגותית: א. הפחתת שכיחות התנהגויות לא נאותות של תלמידים ובהן חוסר שיתוף פעולה, דיבור לא מכבד, אלימות מילולית ופיזית בין תלמידים, דיבור לא ברשות וכדומה.ב. העלאת שכיחות הופעת התנהגויות נאותות של שיתוף פעולה עם הנחיות מורה, התנהגות מכבדת כלפי מורים ותלמידים והתנהגות לימודית מוכוונת משימה. תגובות להתנהגות נאותה:פלקט מעקב– בפלקט יקבלו התלמידים V על התנהגויות היעד כגון: התנהגות מכבדת לחברי הכיתה, שמירה על שפה מכבדת, ישיבה נאותה במהלך השיעור, ביצוע הנחיה לימודית כנדרש, שמירה על השקט וכו'. מצטיין שיעור – בסוף כל שיעור ייבחרתלמיד אחד שהינו מצטיין השיעור . תלמיד זה יקבל תעודת ח"ח (חיזוק חיובי). מצטיין שבועי - מדי שבוע ייבחר מצטיין שבועי, על סמך התנהגותו במהלך השבוע. והוא יקבל תעודת הצטיינות ויישלח לחדר כיף כיף.תגובות להתנהגות לא נאותה:1. חציית קו אדום - התנהגויות שהינן בגדר חציית קו אדום (אלימות מילולית, פיזית או כלפי רכוש, סירוב עקבי לבצע הנחיית מורה וחוצפה כלפי מורה - השעיה פנימית של שעה אם זהו סוף יום התלמיד יצטרך להשאר בבית הספר שעה נוספת ביום למחרת. 2. התנהגות לא נאותה שאינה חציית קו אדום - במקרים בהם התלמיד מבצע התנהגות לא נאותה שאיננה בגדר חציית קווים אדומים –סימון של / בפלקט. אזהרה נוספת הופכת את ה- / ל- X ובמידה ומתבצעת התנהגות לא נואתה נוספת במהלך השיעור יוקף ה- X בעיגול ויבוצע נוהל מניעת הפסקה ופעולות נוספות לפי מדרג. ( אה כללים והתנהגות בזמן שיעור)