יום ג', ט’ באייר תשע”ח

בית ספרנו מאמין כי עתידה של מדינת ישראל תלוי בחינוך ובהון האנושי, וכי עלינו לטעון לחינוך ולמצוינות - כאל מקשה אחת.בעינינו, מצוינות הינה השקפת עולם, אורח חיים, תהליך מתמיד של תביעה עצמית לטוב יותר, למקיף יותר, מעמיק יותר, אמיתי יותר ומלוטש יותר. מצוינות הינה חדשנות ויצירתיות – בתחומי החיים בכלל ולא רק בתחום ההישגים האקדמיים. אדם שהמצוינות הינה כנר לרגליו, פועל מתוך מיקוד שליטה פנימי ומקפיד על עשייה טובה, מקיפה, ומוסרית – זו אשר יש בה סולם ערכים ברור הנוגעים בעצמו ובזולת.לכן בבית ספרנו - איננו מחנכים רק תלמיד מצוין אלא גם אדם מצוין.מבחינתנו, בוגר בית ספר "אהוד מנור" הינו אזרח המחר: מנהיג יצירתי, מצטיין, בעל ערכים וידע בתרבות ישראל, מכיר את שורשיו ההיסטוריים והלאומיים , בעל עמוד שדרה ערכי ובעל מיומנויות וכישורים חברתיים וערכיים המאפשרים לו חיים בקהילה, עבודת צוות ושיתופיות.לפיכך, בית ספרנו שם לו למטרה לטפח מצוינות, יצירתיות ומנהיגות חינוכית בקרב התלמידים, לטפחם כבני אדם חושבים, יוזמים ויוצרים, להגביר את המוטיבציה שלהם, לעודדם ולחזק את בטחונם העצמי לחתור למצוינות ולהתקדם לרמות לימודיות גבוהות, להכינם לקראת התמודדות עם אתגרי המחר וליצור אוירה ותרבות בית ספרית החותרת למצוינות.תלמידינו משתתפים בשלל פעילויות של מצוינות:מצוינות מנהיגותית וחברתית – במועצת התלמידים.מצוינות בתחומי אמנות שונים – במקהלה, בכיתת אמן ובלהקת מחול.מצוינות בספורט - בנבחרות ספורט.ומצוינות סביבתית - ב"מועצה הירוקה"כמו כן, תלמידינו משמשים כשגרירי מפתח הלב במסגרת שאיפתנו לטפח מצוינות חברתית – ערכית.בנוסף, פועלת בבית ספרנו תכנית "מצוינות 2000". במסגרת התכנית, תלמידים מצטיינים מכיתות ה' – ו' לומדים שיעורי מדעים בהיקף של 2 ש"ש, כשהדגש הוא על חשיבה מדעית. המורה המלמדת את תלמידי התכנית הינה מורה מובילה מסגל בית הספר שהוכשרה להוראת התכנית. העובדה שמורה מסגל בית הספר מלמדת את התכנית, מחזקת את זיקת התכנית לתרבות ולאופי בית ספרנו.בית ספרנו משתף פעולה עם "תפוח הפיס" בעיר. במסגרת שיתוף פעולה זה, תלמידים מכיתות ד'-ו' לומדים שיעורי רובוטיקה, וחלקם משתתפים בתחרות רובוטיקה FLL. יזמות במהלך השנה תלמידי בית הספר לומדים שעת יזמות שבועית, בה הם לומדים נושא מסוים על פי בחירתם, ויוזמים מיזם חברתי הקשור לנושא בו בחרו. תכני השיעורים משתנים בכל מחצית כך שכל תלמיד נחשף לשני תחומי עניין בשנה. מטרת שיעורי היזמות הינה למצות את המצויינות החבויה בכל תלמיד, להעשירו בתחומי עניין שונים ולאפשר לו להיות משמעותי וליזום מיזמים למען הכלל.דוגמאות לשיעורי היזמות: דרמה באנגלית, אוריגמי, מצוינות מתמטית, סיירת תקשוב, ועוד. "בוקר אור מנור"בבית הספר פועלת תכנית חינוך אישי – "בוקר אור מנור". בכל כיתה מתקיימים 2 שיעורים שבועיים בהם מתקיים מעגל שיח של המחנכת עם תלמידי כיתתה, "שיח בגובה העיניים". השיח מתבסס עם תכנים מתכניות "כישורי חיים" ו"מפתח הלב". תכנית זו מטפחת את יכולת השיח וההקשבה, ובה בעת מרחיבה את ידע העולם של התלמידים, את החינוך לערכים ואת המצוינות החברתית-ערכית.